C3 ชั้น 6D

11 สิงหาคม 2564

ผู้ป่วยได้รับ AZ เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เข้าออกอาคารทาง C โดยสารลิฟต์ A เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

ผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยชั้น 6D (สามี) ซึ่งยืนยันว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564

Timeline ในพื้นที่เมืองทองธานี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

พักอยู่ที่ห้อง ไม่ได้ออกไปไหน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

พักอยู่ที่ห้อง ไม่ได้ออกไปไหน สามีเริ่มมีไข้ 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

พักอยู่ที่ห้อง ไม่ได้ออกไปไหน สามีเริ่มมีไข้ 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

พักอยู่ที่ห้อง ไม่ได้ออกไปไหน สามีมีไช้ และ อาเจียน

วันที่ 1 สิงหาคม 2564

พักอยู่ที่ห้อง ไม่ได้ออกไปไหน สามีมีไช้ และ อาเจียน

วันที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 19.30 . ลงไปซื้อ Antigen test kits ที่ร้านขายยาใต้อาคาร ฝั่งตรงข้าม Popular walk ให้สามี ซึ่งผลเป็นบวก  

เวลา 19.45 . ลงไปซื้อ Antigen test kits ที่ร้านขายยาใต้อาคาร ฝั่งตรงข้าม Popular walk ตรวจตัวอง ซึ่งผลเป็นลบ

วันที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 08.15 . พาสามีไปโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เพื่อตรวจหาเชื้อ covid-19  

เวลา 11.30 น กลับถึงอาคาร รอผลตรวจยืนยันจากโรงพยาบาล  

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 09.30 . มี SMS แจ้งจากโรงพยาบาลว่าผลตรวจของสามีเป็นบวก โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรศัพท์แจ้งให้ทราบว่าจะเข้ามารับภายใน 2 วัน (สามี เป็นไข้ ไอ หายใจไม่สะดวด ท้องเสีย) 

วันที่ 5 สิงหาคม 2564

เวลา 15.31 . ลงมาส่งสามีที่ด้านล่างอาคาร เพื่อขึ้นโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่เข้ามารับออกไปรักษา 

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

เวลา 04.00 . ออกไปโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เพื่อตรวจหาเชื้อ covid-19 แต่ไม่ได้ตรวจเนื่องจากมีไข้ หนาวสั่น  

เวลา 11.00 . กลับเข้าอาคาร 

วันที่ 7 สิงหาคม 2564

พักอยู่ที่ห้องไม่ได้ออกไปไหน  

วันที่ 8 สิงหาคม 2564

เวลา 06.00 . ออกไปรับบัตรคิวที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B 

เวลา 09.30 . กลับถึงห้องพัก 

เวลา 13.00. ออกจากอาคารเพื่อไปตรวจหาเชื้อ covid-16 ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตามคิวที่ได้รับ  

เวลา 16.30 . กลับถึงห้องพัก 

วันที่ 9 สิงหาคม 2564

เวลา 12.43 . ได้รับแจ้งผลตรวจพบเชื้อ covid-19 (กักตัวรอเตียงอยู่ที่ห้อง)

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

กักตัวอยู่ที่ห้อง

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

กักตัวอยู่ที่ห้อง

วันที่ 12 สิงหาคม 2564

ได้รับการรักษาแบบ Home isolation

พื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร C3 ชั้น 5-6-7 ลิฟต์โดยสาร Aและ โถงทางเข้าออกอาคาร C