T6 ชั้น 11C

15 ตุลาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ผู้พักอาศัย T6 ชั้น 11C จำนวน 3 ราย ติดเชื้อ covid-19

ผู้ป่วย 3 ราย ( พ่อ แม่ บุตรสาว ) เข้าออกอาคาร A โดยสารลิฟต์ C (ห้องทาง C ลิฟต์ตรงชั้น )

ผู้ป่วยรายที่1 คุณพ่อ และ ผู้ป่วยรายที่2 คุณแม่ ได้รับวัคซีน SV เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 , AZ เข็ม2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เข้าออกอาคารทางเคส A ใช้ลิฟต์เคส C  ทำงานแถวแจ้งวัฒนะ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว , ผู้ป่วยรายที่3 บุตรสาว (อายุ1ขวบ)

Timeline ดังนี้ 

วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2564

เวลา  08.00 น.  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมภรรยาและลูกสาว ไปส่งลุกสาวที่บ้านรับเลี้ยงเด็ก แถวซอยจังวัฒนะ แล้วไปทำงาน แถวแจ้งวัฒนะ ( สามี-ภรรยา ทำงานที่เดียวกัน)

เวลา  17.30 น.  ไปรับลูกสาวที่บ้านรับเลี้ยงเด็ก แถวซอยแจ้งวัฒนะ

เวลา  18.30 น.  กลับถึงที่พัก  

วันที่ 3 ตุลาคม 2564

เวลา 10.00 น. ออกจากที่พัก ขับรถยนต์ส่วนตัว ไปดูบ้านที่ซื้อไว้แถวปทุมธานี พร้อมภรรยา และบุตรสาว ( ดูช่างต่อเติมบ้าน)
เวลา 19.30 น. กลับถึงที่พัก

วันที่ 4-6 ตุลาคม 2564

เวลา 08.00 น.  ออกจากที่พัก ขับรถยนต์ส่วนตัวไปส่งบุตรสาวที่บ้านรับเลี้ยงเด็ก แล้วเลยไปทำงานแถวแจ้งวัฒนะ

เวลา 17.30 น.  เลิกงาน ไปรับลูกสาว ที่บ้านรับเลี้ยงเด็ก  

เวลา 18.30 น.  กลับถึงที่พัก 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564

เวลา 08.00 น. ออกจากที่พัก ขับรถยนต์ส่วนตัวไปส่งบุตรสาวที่บ้านรับเลี้ยงเด็ก แล้วเลยไปทำงาน แถวแจ้งวัฒนะ
เวลา 14.30 น. พาภรรยาไปหาหมอที่ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เนื่องจากมีอาการ ไอ จาม คัดจมูกและแสบจมูก แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภูมิแพ้ ให้ยามาทาน และกลับไปทำงานต่อ
เวลา 17.30 น. เลิกงาน ไปรับลูกสาว ที่บ้านรับเลี้ยงเด็ก
เวลา 18.30 น. กลับถึงที่พัก

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2564

เวลา 08.00 น. ออกจากที่พัก ขับรถยนต์ส่วนตัวไปส่งบุตรสาวที่บ้านรับเลี้ยงเด็ก แล้วเลยไปทำงาน แถวแจ้งวัฒนะ
เวลา 17.30 น. เลิกงาน ไปรับลูกสาว ที่บ้านรับเลี้ยงเด็ก
เวลา 18.30 น. กลับถึงที่พัก

วันที่ 10 ตุลาคม 2564

เวลา 10.00 น. ออกจากที่พัก ขับรถยนต์ส่วนตัวไปดูบ้านที่ซื้อไว้แถวปทุมธานีพร้อมภรรยา และบุตรสาว ( ดูช่างต่อเติมบ้าน)
เวลา 19.30 น. กลับถึงที่พัก

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2564

เวลา 08.00 น. ออกจากที่พัก ขับรถยนต์ส่วนตัวไปส่งบุตรสาวที่บ้านรับเลี้ยงเด็ก แล้วเลยไปทำงาน แถวแจ้งวัฒนะ
เวลา 17.30 น. เลิกงาน ไปรับลูกสาว ที่บ้านรับเลี้ยงเด็ก
เวลา 18.30 น. กลับถึงที่พัก
(คืนวันที่12 ตุลาคม 2564 บุตรสาวมีอาการไข้ ตัวร้อน )

วันที่ 13 ตุลาคม 2564

เวลา 07.30 น. ออกจากที่พัก ขับรถยนต์ส่วนตัวไปโรงพยาบาลแพทย์รังสิต พร้อมภรรยาและบุตรสาว พยาบาลได้ใช้ชุดตรวจ ATK หาเชื้อโควิด-19 ผล สามีและบุตรสาวเป็น บวก ส่วนภรรยา ผล เป็นลบ
เวลา 12.30 น. ภรรยามีความกังวล จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะอีกครั้ง กลับบ้านรอฟังผล
เวลา 13.30 น. กลับถึงที่พัก

วันที่ 14 ตลาคม 2564

เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โทรแจ้งว่าผล RT-PCR ของ สามีและลูกเป็นบวก และมี sms ทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแจ้งผลของภรรยาเป็น บวก
เวลา 15.30 น. ออกจากอาคาร ขับรถยนต์ส่วนตัว ไปกักตัวรักษาที่ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ทั้ง 3 คน

พื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร T6 ชั้น 10-11-12 ลิฟต์เคส C ทางเข้าออกเคส A