1 พฤศจิกายน 2564

งานเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร (Brake Coil / Brake Core / Coupling Rubber) No.2 (Tw.12)
นิติบุคคลอาคารชุด เลควิวคอนโดมิเนียม อาคารสุพีเรียร์

วันดำเนินการ: 2 ก.ค. 2564

ผู้รับเหมา: บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียด:

– เปลี่ยน Brake Coil

– เปลี่ยน Brake Core

– เปลี่ยน Coupling Rubber

ค่าใช้จ่าย: 70,031.50 บาท