1 พฤศจิกายน 2564

บำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump) Preventive Maintenance ประจำปี 2564 (Tw.11, Tw.12)

นิติบุคคลอาคารชุด เลควิวคอนโดมิเนียม อาคารสุพีเรียร์

วันดำเนินการ: 3 ก.ย. 2564

ผู้รับเหมา: บริษัท เมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม จำกัด

รายละเอียด:

– ตรวจสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์

– ทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์

– ทำความสะอาดอุปกรณ์

ค่าใช้จ่าย: 21,400 บาท