1 พฤศจิกายน 2564

งานติดตั้งหลังคากันสาดทางเข้า – ออกลานจอดรถ ชั้น 3 (Tw.11)

นิติบุคคลอาคารชุด เลควิวคอนโดมิเนียม อาคารสุพีเรียร์

ดำเนินการโดย  : นายประสิทธิ์ เฉลียวกลาง

ด้วยแผนกสนับสนุนวิศวกรรม ได้รับอนุมัติให้งานติดตั้งหลังคากันสาดทางเข้า – ออกลานจอดรถ ชั้น 3 (Tw.11) ภายในนิติบุคคลอาคารชุด เลควิวคอนโดมิเนียม อาคารสุพีเรียร์ (อ้างถึง BMD.L4.021.64) เนื่องจากได้รับแจ้งว่าผู้พักอาศัยภายในอาคารมีความประสงค์ให้ต่อเติมหลังคากันสาดทางเข้า – ออกลานจอดรถชั้น 3 (Tw.11)  ทั้งนี้เพื่อป้องกันแสงแดดและป้องกันน้ำจากฝน จึงว่าจ้างให้ นายประสิทธิ์ เฉลียวกลาง เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้