1 พฤศจิกายน 2564

งานเปลี่ยนสายสัญญาณระบบ Key Card ภายในลิฟต์โดยสาร No.2 (Tw.11, Tw.12)

นิติบุคคลอาคารชุด เลควิวคอนโดมิเนียม อาคารสุพีเรียร์

วันดำเนินการ: 27 ก.ย. 2564

ผู้รับเหมา: บริษัท เมทริกซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

รายละเอียด:

– เปลี่ยนสายสัญญาณระบบ Key Card ภายในลิฟต์

– ทดสอบการทำงานของระบบ Key Card ภายในลิฟต์

ค่าใช้จ่าย: 29,960 บาท