1 พฤศจิกายน 2564

งานติดตั้งฝา Floor Drain น้ำฝนขนาด 4 นิ้ว ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ชั้น 4 (Tw.11, Tw.12)

นิติบุคคลอาคารชุด เลควิวคอนโดมิเนียม อาคารสุพีเรียร์

วันดำเนินการ: 8 ต.ค. 2564

ผู้รับเหมา: ผู้จำหน่าย ร้าน นวภัณฑ์ / MSM ผู้ติดตั้ง

รายละเอียด:

งานติดตั้งฝา Floor Drain น้ำฝนขนาด 4 นิ้ว ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ชั้น 4 (Tw.11, Tw.12) จำนวน 4 Set

ค่าใช้จ่าย: 4,440 บาท