10 พฤศจิกายน 2564

ชื่อโครงการ: งานเปลี่ยนพื้นกระเบื้องขนาด 60*60 ซม. บริเวณทางเข้าอาคารชั้น 1 (Tw.11)

วันดำเนินการ: 2 ก.ค. 2564

ผู้รับเหมา: นายประสิทธิ์ เฉลียวกลาง

รายละเอียด:

– รื้อถอนกระเบื้องเดิมพร้อมขนทิ้ง

– ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ใหม่

ค่าใช้จ่าย: 5,000 บาท