10 พฤศจิกายน 2564

งานเปลี่ยนบอร์ดควบคุมระบบ Key Card ภายในลิฟต์โดยสาร No.3 (Tw.11, Tw.12)

วันดำเนินการ: 6 ก.ค. 2564

ผู้รับเหมา: บริษัท เมทริกซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

รายละเอียด:

  • เปลี่ยนบอร์ดควบคุมระบบ Key Card ภายในลิฟต์โดยสาร

– ทดสอบการทำงานของระบบ

ค่าใช้จ่าย: 66,126 บาท