10 พฤศจิกายน 2564

ชื่อโครงการ: งานเปลี่ยนสายสัญญาณระบบ Key Card ภายในลิฟต์โดยสาร No.3 (Tw.11, Tw.12)

วันดำเนินการ: 6 ก.ค. 2564

ผู้รับเหมา: บริษัท เมทริกซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

รายละเอียด:

  • เปลี่ยนสายสัญญาณระบบ Key Card ภายในลิฟต์โดยสาร

– ทดสอบการทำงานของระบบ

ค่าใช้จ่าย: 29,960 บาท