10 พฤศจิกายน 2564

ชื่อโครงการ: งานเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร (Coupling Rubber / Beam Pulley) No.3 (Tw.11)

วันดำเนินการ: 21 ก.ค. 2564

ผู้รับเหมา: บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียด:

– เปลี่ยน Coupling Rubber

– เปลี่ยน Beam Pulley

ค่าใช้จ่าย: 38,627 บาท