10 พฤศจิกายน 2564

ชื่อโครงการ: งานเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร (Brake Coil / Brake Core / Coupling Rubber / Beam Pulley / Main Wire Rope Dia. 12 mm.) No.1 (Tw.12)

วันดำเนินการ: 22 ก.ค. 2564

ผู้รับเหมา: บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียด:

– เปลี่ยน Brake Coil

– เปลี่ยน Brake Core

– เปลี่ยน Coupling Rubber

– เปลี่ยน Beam Pulley

– เปลี่ยน Main Wire Rope

ค่าใช้จ่าย: 183,205.40 บาท