10 พฤศจิกายน 2564

ชื่อโครงการ: งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) Preventive Maintenance ประจำปี 2564 (Tw.11)

วันดำเนินการ: 8 ส.ค. 2564

ผู้รับเหมา: บริษัท เฟิร์ส เจนเนอเรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียด:

– เปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน

– เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

– ทดสอบและตรวจเช็คการทำงานของระบบและอุปกรณ์

– ทำความสะอาดอุปกรณ์

ค่าใช้จ่าย: 14,552 บาท