10 พฤศจิกายน 2564

ชื่อโครงการ: งานแก้ไข Ground Fault และเปลี่ยนอุปกรณ์ Smoke Addressable ของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) (Tw.11, Tw.12)

วันดำเนินการ: 20 ส.ค. 2564

ผู้รับเหมา: บริษัท เจดับบลิว เน็ทเวิร์ค ซิสเต็มส์ จำกัด

รายละเอียด:

– แก้ไข Ground Fault  1 จุด

– เปลี่ยน  Smoke Addressable จำนวน 3 ชุด

ค่าใช้จ่าย: 27,392 บาท