10 พฤศจิกายน 2564

ชื่อโครงการ: งานทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปาใต้ดินและถังเก็บน้ำดาดฟ้า ประจำปี 2564 (Tw.11, Tw.12)

วันดำเนินการ: 6 ก.ค. 2564

ผู้รับเหมา: บริษัท เค-วิซ โซลูชั่น จำกัด

รายละเอียด:

– ล้างถังเก็บน้ำประปาใต้ดิน

ขนาด  30 ลบ.ม.  จำนวน 2 แท้งก์

– ล้างถังเก็บน้ำประปาชั้นดาดฟ้า

ขนาด 20 ลบ.ม.  จำนวน 2 แท้งก์

– ทดสอบการทำงานของระบบ

ค่าใช้จ่าย: 19,260 บาท