T7 ชั้น 3B

12 มกราคม 2565

ประกาศเรื่อง ผู้พักอาศัย อาคาร T7 ชั้น 3B ติดเชื้อ Covid-19

ผู้ป่วยได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เข้าออกอาคารทาง B โดยสารลิฟต์ B ทำงานแถวถนนแจ้งวัฒนะ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

Timeline

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 – วันที่ 2 มกราคม 2565

อยู่ที่บ้าน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

 

วันที่ 3 มกราคม  2565

เวลา 9.00 น. ตรวจ ATK ที่บ้าน ก่อนเดินทางกลับผลเป็นลบ

เวลา 13.00 น. กลับถึงที่พัก

เวลา 17.30 น. ลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อหน้าอาคารT11

เวลา 20.00 น. กลับเข้าห้องพัก

 

วันที่ 4 มกราคม 2565

เวลา 16.30 น. ออกจากที่พัก ลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อหน้าอาคาร T11

เวลา 19.00 น. กลับเข้าห้องพัก

 

วันที่ 5 – 6 มกราคม 2565

เวลา 06.30 น.ออกจากที่พักไปทำงาน ตรวจ ATK ก่อนเข้าอาคารผลเป็นลบ

เวลา 19.00 น. กลับถึงที่พัก

 

วันที่ 7 มกราคม 2565

เวลา 06.30 น.ออกจากที่พักไปทำงาน ตรวจ ATK ก่อนเข้าอาคารผลเป็นลบ

เวลา 21.30 น. กลับเข้าที่พัก (มีอาการปวดศีรษะ)

 

วันที่ 8 มกราคม 2565  (วันหยุด พักผ่อนอยู่ห้องพักไม่ได้ออกไปไหน มีอาการไข้ไม่สบาย รับประทานยาลดไข้ทุก 4-6 ชั่วโมง)

 

วันที่ 9 มกราคม 2565 อยู่ห้องพัก ยังมีไข้อยู่

เวลา 10.00 น. ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ส่วนแฟนผลตรวจเป็นลบ

จึงโทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลชลประทาน เจ้าหน้าที่แจ้งให้มาตรวจซ้ำในวันที่ 10 มกราคม 2565

 

วันที่ 10 มกราคม 2565

เวลา 07.00 น. ออกจากที่พักโดยรถยนต์ส่วนตัวไปโรงพยาบาลชลประทาน เพื่อตรวจหาเชื้อ covid-19 ซ้ำตามคำแนะนำ

เวลา 11.50 น. กลับถึงที่พัก เข้าประตู C เดินบันไดหนีไฟ C ถึงห้องพักชั้น 3  เวลา 22.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล แจ้งผลติดเชื้อ covid-19 แต่โรงพยาบาลเตียงเต็ม แจ้งให้กักตัวที่ห้องพักเพื่อเข้าระบบ Home Isolation

 

วันที่ 11 มกราคม 2565 เริ่มกักตัวทำ  Home Isolation ที่ห้องพัก

พื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร T7 ชั้น 2-3-4  บันไดหนีไฟ 1BC-2BC-3BC ลิฟต์โดยสาร B ทางเข้าออก B, C